Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Borduurstudio Corrie, gevestigd in Westkapelle.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 20147898.


1. Algemeen

1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing

1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, exclusief verzendkosten.


3. Verzendkosten

3.1 Voor verzending van artikelen brengt Borduurstudio Corrie kosten in rekening.

3.2 Bestellingen boven € 75,00 worden gratis bezorgd in Nederland


4. Bestellingen

4,1 Borduurstudio Corrie is niet aansprakelijk voor fouten in de door de klant verstrekte gegevens.

4.2 De afbeeldingen die bij de producten en patronen staan zijn er enkel om u een indruk te geven van hoe het artikel of patroon er uit kan zien, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent, foto kan afwijken van het originele product, door afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


5. Betaling

5.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

5.2 Elke bestelling wordt pas gemaakt en/of geleverd na betaling. U kunt betalen via een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 3 weken na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden gemaakt en verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Borduurstudio Corrie de bestelde artikelen voor u. Mocht Borduurstudio Corrie de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

5.3 Borduurstudio Corrie verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is.


6. Levering

6.1 Alle artikelen worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij Postnl. 

6.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij Postnl binnen 10 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt er per e-mail contact met u opgenomen.

6.3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.

6.4 Postnl bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is.

6.5 Borduurstudio Corrie is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door Postnl.


7. Aansprakelijkheid

7.1 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Borduurstudio Corrie kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Borduurstudio Corrie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7.2 Borduurstudio Corrie is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Borduurstudio Corrie zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7.3 Borduurstudio Corrie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Borduurstudio Corrie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Borduurstudio Corrie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


9. Retourneren

9.1 Artikelen die in uw opdracht worden geborduurd / gemaakt kunnen niet worden geretourneerd. Deze zijn hierdoor gepersonaliseerd en vallen hierdoor niet onder de retour regeling. 

Hierop geldt de uitzondering van productiefouten, of fouten mijnerzijds.

9.2 Alle overige artikelen die niet zijn geborduurd, of de kant en klaar artikelen die ik aanbied op mijn website kunnen binnen 2 weken geretourneerd worden.

Hiervoor moet u eerst het retour formulier invullen, waarna u van mij de instructies voor het retourneren krijgt.

9.3 Na het ontvangen van het geretourneerde artikelen krijgt u van mij binnen 7 dagen het betaalde bedrag min de verzendkosten op uw bankrekening teruggestort.